DTP & GRAFIKA

 

Vytvoření tiskových dat je základním krokem pro další výrobu Vašeho produktu.

Jedná se v podstatě o zhmotnění Vaší představy do reálného rozměru.

Co pro Vás vytvoříme

 

• Návrhy vizitek, letáků, plakátů

• Časopisy, brožury

• Vouchery, certifikáty

• Samolepky, polepy, bannery, billboardy

• POS materiály

• Kampaně