POS MATERIÁLY

 

Jedná se o reklamní materiály, které působí přímo v místě prodeje pro propagaci konkrétního výrobku nebo služby. V podstatě se jedná o efektivní upoutání pozornosti zákazníka se snahou ovlivnit jeho chování a spustit impulzivní nákup, ke kterému se teprve rozhodne v místě prodeje.

 

HLAVNÍ VÝHODY POS PRODUKTŮ

 

• Upoutání pozornosti spotřebitele na daný produkt či službu

• Marketing v místě prodeje přestavuje významný spouštěč impulzivního chování spotřebitele

• Efektivní prezentace produktu

• Přináší vyšší efektivitu reklamním kampaním (například navázání na reklamní kampaň v médiích)

• Zdůrazní klíčové vlastnosti

 

DRUHY POS MATERIÁLŮ

 

• Stojany, displaye, totemy

• Reklamní brány, promo-stolky, promo-stánky, reklamní pulty

• Podlahová grafika, stojany na letáky

• Regálové děliče, dekorační info lišty wobblery, stopery

• Mincovníky, polepy pokladních pásů, děliče nákupů

• Plakáty a světelná reklama

• Dekorace bezpečnostních bran

• Výlohová a okenní grafika

• Závěsné poutače

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ POS MATERIÁLŮ

 

• Design musí navazovat na jiné nástroje podpory prodeje (reklama v médiích, katalogy, letáky…)

• Umístění na správném místě (při vstupu do prodejny, u samotného produktu)

• POS musí hlavně sdělovat, jinak jsou nefunkční

• Nesmí překážek zákazníkům při výběru (je jich příliš mnoho, nevhodné umístění)