PŘÍPRAVA DAT PRO PARCIÁLNÍ LAKOVÁNÍ – CLEAR TONER

 

Clear toner přináší vysokou přidanou hodnotu v archovém digitálním tisku. Jedná se o toner, který je čirý a lesklý. Jeho přínos je ve zvýraznění určité části tiskoviny buď leskem nebo při vícenásobném  nanášení i reliéfem.

 

 

Pravidla pro přípravu tiskových dat:

 

• Požadovaný objekt, který chcete lakovat, překryjete maskou (lakovací vrstvou)

• Maska musí mít výplň (popřípadě konturu) v PŘÍMÉ BARVĚ nikoliv výtažkové

• Přímá barva musí být pojmenována „lak“ nebo „clear“

• U masky musí zapnuta volba PŘETISK VÝPLNĚ / PŘETISK TAHU

• Maska musí být uložena vždy ve vyšší vrstvě, než jsou tisková data

 

Nejčastější chyby

 

• Barva masky je výtažková => stroj ji neidentifikuje

• Barva masky má chybné jméno => stroj ji neidentifikuje

• U masky nejsou zapnuty volby PŘETISK VÝPLNĚ / PŘETISK TAHU => nedojde k tisku dat pod maskou a místo toho tam zůstane bílé zalakované místo