PŘÍPRAVA DAT PRO VÝSEK / VÝŘEZ / FRÉZOVÁNÍ

 

Výřez, výsek a frézování probíhá v digitálním tisku probíhá tak, že data,  pro dokončovací stroje jako je řezací plotr, výsekový stůl  a fréza, se generují při tisku.

 

 

Pro ořezovou linku, která určuje výsledný tvar produktu, platí tato pravidla:

 

• Vždy se jedná o linku v křivkách, nejčastěji o síle 1 bod

• Její barva je barvou PŘÍMOU (nikoliv výtažkovou) a ideální je její pojmenování „CUT“

• Je umístěna v tiskovém obraze v nejvyšší vrstvě

• U linky je zapnuta volba „PŘETISK TAHU“

• Ořezová linie musí svojí složitostí odpovídat možnostem svolené technologie výroby

 

Pokud jsou data připravena, jak se píše výše, je možné dát produkt bez problémů do tisku. V opačném případě vám budou data vrácena k předělání nebo je můžeme upravit v našem DTP oddělení, ale samozřejmě za poplatek.

 

Nejčastější chyby a jejich následky:

 

• Cesta je vícekrát na sobě  => výřez probíhá opakovaně ve stejném místě

• Cesta je ve výtažkové barvě => stroj ji nedokáže identifikovat (je pro něj neviditelná)

• Cesta je uložena na samostatné stránce nebo v samostatném souboru =>stroj nespojí takto vytvořená data a nelze z nich provést ořez

• U cesty není zapnuta volba „PŘETISK TAHU“ => při tisku vznikne v místě linky bílé netisknoucí místo, protože pouze u přetisku jsou akceptovány i objekty v nižších vrstvách tiskových dat.